Home » , » Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Phục vụ tiệc buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam ngày 10 &11/7/2019.

Ngày 10 & 11/7/2019 công ty Sự Kiện và Nấu Cỗ Mạnh Hùng phục vụ tiệc Buffet Hội Trại và nối vòng tay yêu thương.
Với tổng số lượng khách của 2 ngày gần 1000 khách, khách hàng rất hài lòng về đồ ăn và dịch vụ của công ty Mạnh Hùng  mang lại

Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Tiệc Buffet 300 khách tại Học Viện Thanh Thiếu Niên

Tham khảo thực đơn tiệc của chúng tôi ngay nhé:
SHARE